Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/02/2019

Mae'r gwasanaeth gwastraff gardd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd. 

Trwy dalu'n llawn wrth gofrestru, byddwch yn cael gostyngiad o 15% felly byddwch yn talu £43.00 am y tymor. Yn ogystal gallwch ddewis talu drwy ddebyd uniongyrchol, â'r taliad olaf yn cael ei godi ar 1af Medi. Bydd hyn yn costio cyfanswm o £50.20.

Os ydych eisoes yn defnyddio ein gwasanaeth gwastraff gardd, gallwch bellach adnewyddu eich gwasanaeth.

Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd