Rhoi gwybod am fin sydd wedi'i ddifrodi/bin sydd ar goll

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/01/2019

Rhowch wybod i ni os byddwch yn colli eich bin neu os bydd yn cael ei ddifrodi. Ni fydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu o finiau sydd wedi'i ddifrodi gan nad yw'n ddiogel i'n staff. Ar ôl i chi roi gwybod i ni fod eich bin ar goll neu ei fod wedi'i ddifrodi, gallwch drefnu i fin newydd gael ei ddosbarthu i chi.

Rhoi gwybod am fin sydd wedi'i ddifrodi/bin sydd ar goll