Ymgynghoriad Ardaloedd Cadwraeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Ardaloedd Cadwraeth Dynodedig yn Sir Gaerfyrddin

Mae 27 o ardaloedd cadwraeth dynodedig yn Sir Gaerfyrddin ac ar hyn o bryd mae 10 o'r rhain yn cael eu hadolygu. Bydd y dogfennaua adolygwyd yn helpu'r Awdurdod Lleol, perchnogion adeiladau, cynllunwyr ac asiantau i sicrhau nad yw cynigion ar gyfer newid, boed hynny i fannau cyhoeddus neu adeiladau, yn achosi niwed i ansawdd arbennig yr ardal gadwraeth.  Mae map o bob ardal sy'n cael ei hadolygu ac Arfarniad Cymeriad drafft a Chynllun Rheoli ar gael i chi eu gweld drwy glicio ar y dolenni isod. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ddyddiadau digwyddiadau ymgynghori ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer pob ardal.

Mae'r ymgynghoriad ynghylch cynnwys yr Arfarniadau o Ardaloedd Cadwraeth a'r Cynlluniau Rheoli ar agor tan 26 Awst. Rhowch eich sylwadau i Candice.Walker@insall-architects.co.uk

Dynodwyd Ardal Gadwraeth Tref Caerfyrddin ym 1971. Bellach mae’n briodol ac yn angenrheidiol i bwyso a mesur arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau presennol yn briodol a chynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn arwain y gwaith o reoli, cadw a gwella’r ardal yn y dyfodol.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Iau 7 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Gellir gweld copïau o'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth drafft yn Llyfrgell Caerfyrddin.

 

Dynodwyd Ardal Gadwraeth Heol Awst yn 1971 ac adolygwyd y dynodiad yn 1995. Nawr mae’n briodol ac yn angenrheidiol ystyried arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau sy’n bodoli yn briodol a chynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn llywio rheoli, cadwraeth a gwella’r ardal yn y dyfodol. Dyna nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Iau 7 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.


Gellir gweld copïau o'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth drafft yn Llyfrgell Caerfyrddin.

Dynodwyd Ardal Gadwraeth Teras Picton ym 1971 a’i hadolygu ym 1995 pan ehangwyd ei ffiniau. Bellach mae’n briodol ac yn angenrheidiol i bwyso a mesur arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau presennol yn briodol ac i gynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn arwain y gwaith o reoli, cadw a gwella’r ardal yn y dyfodol. Dyna nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Iau 7 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Gellir gweld copïau o'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth drafft yn Llyfrgell Caerfyrddin.

 

Dynodwyd Heol y Prior yn Ardal Gadwraeth ym 1971. Mae’n briodol ac angenrheidiol bellach gwneud cofnod o arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau cyfredol yn briodol a chynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn arwain rheolaeth, cadwraeth a gwelliant yr ardal yn y dyfodol. Dyna yw nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Iau 7 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Gellir gweld copïau o'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth drafft yn Llyfrgell Caerfyrddin.

 

Dynodwyd Ardal Gadwraeth Cydweli ym 1972. Erbyn hyn, mae’n briodol ac yn angenrheidiol i bwyso a mesur arwyddocâd yr ardal hon, ynghyd ag ystyried p’un a yw’r ffiniau presennol yn briodol, a llunio dogfen arfarnu gadarn a fydd yn arwain y gwaith o reoli, diogelu a gwella’r ardal at y dyfodol. Dyna nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Mercher 13 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Dynodwyd Talacharn yn Ardal Gadwraeth ym 1970. Erbyn hyn mae angen adolygiad o’r dynodiad hwn i ail-asesu arwyddocâd yr ardal ac ystyried a yw’r ffiniau yn parhau i fod yn briodol ai peidio. Nod yr adolygiad, a’r ddogfen ddilynol hon, yw darparu gwerthfawrogiad cadarn a fydd yn sail i reolaeth, cadwraeth a gwella’r ardal yn y dyfodol.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Dynodwyd Ardal Gadwraeth Llandeilo ym 1971. Erbyn hyn, mae’n briodol ac yn angenrheidiol i bwyso a mesur arwyddocâd yr ardal hon, ynghyd ag ystyried p’un a yw’r ffiniau presennol yn briodol, a llunio dogfen arfarnu gadarn a fydd yn arwain y gwaith o reoli, diogelu a gwella’r ardal at y dyfodol. Dyna nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Iau 14 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Dynodwyd Llanelli yn Ardal Gadwraeth ym 1971. Mae’n briodol ac angenrheidiol bellach gwneud cofnod o arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau cyfredol yn briodol a chynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn arwain rheolaeth, cadwraeth a gwelliant yr ardal yn y dyfodol. Dyna yw nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Llun 11 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Gellir gweld copïau o'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth drafft yn Llyfrgell Llanelli.

Dynodwyd Castellnewydd Emlyn yn Ardal Gadwraeth ym 1971. Mae’n briodol ac angenrheidiol bellach gwneud cofnod o arwyddocâd yr ardal hon, ystyried a yw’r ffiniau cyfredol yn briodol a chynhyrchu dogfen werthuso gadarn a fydd yn arwain rheolaeth, cadwraeth a gwelliant yr ardal yn y dyfodol. Dyna yw nod y ddogfen hon.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Dynodwyd Sanclêr yn Ardal Gadwraeth ym 1970. Erbyn hyn mae angen adolygiad o’r dynodiad hwn i ail-asesu arwyddocâd yr ardal ac ystyried a yw’r ffiniau yn parhau i fod yn briodol ai peidio. Nod yr adolygiad, a’r ddogfen ddilynol hon, yw darparu gwerthfawrogiad cadarn a fydd yn sail i reolaeth, cadwraeth a gwella’r ardal yn y dyfodol.

Lawrlwythwch y Gwerthusiad Cymeriad a Chynllun Rheoli Ardal Gadwraeth

Bydd cyflwyniad ar-lein gan Donald Insall Associates, a baratôdd yr adroddiad, yn digwydd ar Dydd Gwenner 8 Gorffennaf o 6.30-7.30. Os hoffech ymuno â'r cyfarfod hwn, cysylltwch â Candice Walker yn Candice.walker@insall-architects.co.uk neu ar 01225 469898. Bydd y gweminar hon hefyd yn cael ei recordio a'i chynnal ar wefan y cyngor sir, os na fyddwch yn gallu mynychu ond yn dymuno clywed y drafodaeth.

Cynllunio