Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd yw cam cyntaf proses yr Arfarniad Cynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol ac mae'n nodi cyd-destun yr Arfarniad Cynaliadwyedd ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2018-2033. Bydd yr Arfarniad Cynaliadwyedd yn profi'r Cynllun Datblygu Lleol o ran ei effaith ar agweddau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y Sir. Mae'r Adroddiad Cwmpasu yn bwysig gan y bydd yn pennu'r amcanion cynaliadwyedd allweddol ar gyfer y Sir a fydd yn ei dro yn cael eu defnyddio i brofi'r Cynllun Datblygu Lleol maes o law.

Mae'r Cyngor yn awyddus i gael adborth drwy ymgynghori â'r holl bobl a grwpiau sy'n ymwneud â'r mater ynghylch pa mor briodol yw'r dull a nodir yn yr Adroddiad Cwmpasu. Yna bydd yr adroddiad yn cael ei adolygu yng ngoleuni'r ymatebion a ddaw i law, gyda golwg ar gamu ymlaen â fframwaith i brofi'r Cynllun Datblygu Lleol yn ystod y misoedd nesaf.

Mae croeso i chi rannu eich sylwadau ar Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd. Yng ngoleuni'r rhaglen a'r amserlen ar gyfer paratoi'r cynllun, bydd y cyfnod ymgynghori yn para o Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018 i Dydd Llun 27 Awst 2018.

Cymryd rhan yn yr ymgynghoriad Adroddiad Cwmpasu Yr Arfaniad Cynaliadwyedd Crynodeb annhechnegol

 

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/07/2018

Cynllunio