Dogfennau'r Cynllun Datblygu Lleol cyn adneuo

Mae dogfennau'r cynllun lleol cyn adneuo yn amlinellu'r strategaeth a ffefrir, dewisiadau ar gyfer safleoedd ac ardaloedd datblygu, gweledigaeth ardal ac arfarniad cychwynnol o gynaliadwyedd. Caiff gweithred Sgrinio ar gyfer yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ei chynnal hefyd.

Cynhelir ymgynghoriad chwe wythnos lle gall unrhyw unigolyn neu barti sydd â diddordeb weld y dogfennau a gwneud sylwadau ysgrifenedig i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Gall y sylwadau hyn gynnwys cynigion ar gyfer safleoedd neu ardaloedd eraill sydd i'w hystyried ar gyfer eu datblygu.  Bydd yr awdurdod yn ystyried yr holl sylwadau a chynigion.

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio