Hwb Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman
41 Stryd y Cei, Rhydaman, SA18 3BS

 • Amserau Agor
 • Sut i ddod o hyd i ni
Dydd Amserau Agor
Dydd Llun 09:00 - 17:00
Dydd Mawrth 09:00 - 17:00
Dydd Mercher 09:00 - 17:00
Dydd Iau 09:00 - 17:00
Dydd Gwener 09:00 - 16:30
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Os oes gennych rywbeth yr hoffech ei drafod wyneb yn wyneb, neu os oes angen ichi gyflwyno unrhyw ffurflenni cais neu ddogfennau ategol, bydd angen ichi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Cyfrifiadur ar gyfer cyrchu gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin, porth tai a phwrpasau cyflogadwyedd a chwilio am swyddi.
 • Desg dalu: Ar gau rhwng 1pm a 1:45pm, ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Man aros
 • Ystafell gyfweld breifat
 • Cyswllt ffôn uniongyrchol â'n Canolfan Gyswllt
 • Man ailgylchu batris
 • Drysau awtomatig yn y fynedfa
 • Dolen sain symudol
 • Maes Parcio Stryd Marged - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael
 • Maes Parcio Carregaman - Arhosiad Hir ac Arhosiad Byr Lleoedd parcio i bobl anabl ar gael

Hymgynghorydd Ailgylchu

Dewch draw i sgwrsio â'n Hymgynghorydd Ailgylchu ynghylch sut i leihau'r gwastraff sy'n mynd yn eich bag du, cyn daw'r newidiadau i rym ym mis Hydref. Bydd hefyd angen i chi sortio eich sbwriel cyn i chi fynd ag ef i'n canolfannau ailgylchu. Byddwn yn yr Hwb o 10.00am - 3.00pm ar:

 • Dydd Gwener 13eg o Fedi
 • Dydd Mercher y 25ain o Fedi
 • Dydd Gwener y 4ydd o Hydref
 • Dydd Mercher 16eg o Hydref
 • Dydd Gwener y 25ain o Hydref

Fel rhan o gynllun prawf am chwe mis, bydd Hwb Bach y Wlad yn ymweld â phum cymuned (Meidrim, Cwmann, Llanybydder, Ffarmers a Crugybar). Mae’r llyfrgelloedd teithiol a’r gwasanaethau cwsmeriaid yn cydweithio i ddarparu gwasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin ar stepen drws pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.