Ffioedd seremonïau 2018 - 2019

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/05/2019

Gall ffioedd gael eu newid heb rybudd. Codir y ffi ar raddfa'r ffi gyfredol sy'n berthnasol ar ddyddiad y digwyddiad.

Mae angen blaendal, na fydd yn cael ei ad-dalu, ar gyfer pob archeb.

Ystafell Statudol, Seremoni statudol yn unig i gynnwys un dystysgrif. Llun - Iau Llun - Iau Sul – Gwyl Bancs
Swyddfa Gofrestru, Sir Gaerfyrddin: 2 tystion yn unig £57.00 Dim ar gael Dim ar gael

Mae’r ffioedd isod yn cynnwys Seremoni personol a chwrdd gyda’r cofrestrydd o flaen llaw. Gallwch archebu a talu am dystysgrifau cyn y dydd am £ 11.00 yr un.

Math o leoliad Lleoliad y digwyddiad Llun - Iau Llun - Iau Sul – Gwyl Bancs
Ein hystafelloedd bach Caerfyrddin, Llanelli neu Rhydaman: 3 - 10 gwesteion £100 £150 £500
Ein hystafelloedd cyfrwng Yr Hen Lyfrgell, Yr Hen Dderwen, Swyddfa Gofrestu, Caerfyrddin yn unig: 25 – 30 gwesteion £175 £225 £500
Ein hystafelloedd mawr Merlin Swyddfa Gofrestru: 70 gwesteion

Neuadd y Dref Llanelli, Ystafell 1:
65 o westeion yn ystod yr wythnos, 75 gwesteion penwythnosau
£300 £350 £500
Lleoliadau trwyddedig, gan gynnwys Gwestai, cartrefi ystad, cestyll, ffermydd a mwy Lleoliadau trwyddedig Sir Gaerfyrddin £400 £450 £500
Seremonïau amgen a Seremonïau Estynedig Seremoni Dan Do / Awyr Agored / Seremoni dau ran, yr un diwrnod neu ddiwrnod arall Fel Uchod + £50 Fel Uchod + £50 Fel Uchod + £50