Math o seremoni

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2019

Pan fyddwch yn archebu eich lleoliad, mae'n hanfodol eich bod yn gwirio ein bod yn ddibynadwy i fynychu ar y dyddiad ac amser eich dewis.  Rydym yn cymryd archebion hyd at ddwy flynedd o flaen llaw felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Seremoni Priodas Sifil

Gallwch briodi mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru neu Leoliad Cymeradwy o’ch dewis yng Nghymru neu Loegr. Bydd angen i chi gyflwyno hysbysiad yn y rhanbarth lle rydych chi’n byw.  Rydym yn cynghori’n gryf, cyn gynted ag y byddwch wedi penderfynu ar leoliad eich bod yn cysylltu â ni i gytuno ar y dyddiad a’r amser.  

Seremoni Priodas Grefyddol - yr Eglwys Yng Nghymru neu Eglwys Loegr

Os ydych yn dymuno priodi yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Loegr dylech gysylltu â ficer y plwyf dan sylw, a fydd un eich cynghori ar y ffurfioldebau angenrheidiol.  Fel arfer ni fydd angen i chi gynnwys y Gwasanaeth Cofrestru, heblaw am achos lle nad yw un ohonoch yn ddinesydd Ardal Economaidd Ewrop (EEA).

Addoldai Eraill

Os ydych yn cynllunio priodas mewn eglwys neu capel (ac eithrio Eglwys yng Nghymru neu'r Eglwys yn Lloegr), rhaid i chi yn gyntaf gael caniatad y gweinidog neu'r corff llywodraethu cyn y gallwch wneud eich trefniadau. Bydd angen i'r ddau ohonoch rhoi hysbysiad o'r bwriad i briodi yn eich Swyddfa Gofrestru leol. Bydd angen i chi rhoi gwybod i ni a fydd yn ofynnol i ni fod yn bresennol i gofrestru'r briodas. Bydd eich gweinidog neu gofrestrydd y lleoliad ei hun (Person Awdurdodedig) yn gallu eich cynghori.

Partneriaethau Sifil a Priodas Cyplau o'r un Rhyw

Gall cyplau o'r un rhyw yn nawr cael dewis cydnabyddiaeth gyfreithiol i'w perthynas trwy briodas neu bartneriaeth sifil. Bydd angen i'r ddau barti rhoi rhybudd o fwriad yn eich swyddfa gofrestru leol. Rydym yn cynghori cyplau i ofyn am gynghor cyfreithiol ar y gwahaniaethau rhwng Partneriaethau Sifil a Phriodas cyn gwneud penderfyniad terfynol ar ba fydd yn addas iddynt orau.

Trosi Partneriaeth Sifil i Priodas

Gall cyplau sydd am droi eu Partneriaeth Sifil presennol yn Priodas wneud hynny, naill ai fer ymarfer gwaith papur yn syml, neu drwy gyfrwng seremoni. Bydd angen i chi siarad a'r Cofrestrydd Arolygu yn eich ardal i wneud y trefiadau angenrheidiol.

Adnewyddau Addunedau

Efallai y byddwch yn dymuno dathlu ymrywiad diweddar, pen-blwydd neu yn syml yn dymuno ail-gadarnhau eich priodas/partneriaeth sifil addunedau, yng ngwydd eich teulu a'ch ffrindiau. Gallwn gynllunio untro seremoni, unigryw a phersonol yn arbennig i chi, sydd i'w gynnal yn unrhyw un o'n lleoliadau neu ar eich tir preifat eich hun.