Trefnu eich seremoni

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/02/2019

Cysylltwch â'r lleoliad rydych wedi'i ddewis

  • Trafod yr opsiynau o ran dyddiad ac amser (hyd at 2 flynedd cyn y briodas)

Cysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestru

  • Gwneud trefniant amodol gyda ni cyn gynted ag y gallwch
  • Darparu eich manylion cyswllt i ni

Cadarnhau archeb amodol gyda’ch lleoliad

Cwblhau’r archeb gyda’r Gwasanaeth Cofrestru a thalu blaendal anad-daladwy i’w sicrhau

Trefnu i roi Rhybudd o Fwriad i Briodi neu ymrwymo i Bartneriaeth Sifil (yn ddelfrydol 6 – 12 mis cyn y seremoni)

  • Talu Ffi am y Rhybudd Statudol
  • Trafod dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni

Trefnu cwrdd â’ch Cofrestrydd penodedig (neu drafod dros y ffôn) tua 4 – 6 wythnos cyn y seremoni.

  • Cadarnhau’n derfynol beth yw’r dewisiadau/gofynion ar gyfer y seremoni
  • Talu’r gweddill

Y DIWRNOD MAWR

Dod o hyd i leoliad