Cysylltiadau defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/11/2017

Gwasanaeth Lles Addysg Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01267 246531

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01267 246555 | E-bost: gwybplant@sirgar.gov.uk | Gwefan: www.fis.sirgar.gov.uk

Tim o Amgylch y Teulu
Ffôn: 01267 246555 e-bost: TAF@sirgar.gov.uk

Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01267 246544 | E-bost: sjplant@sirgar.gov.uk | Gwefan: www.lscbcarmarthenshire.org.uk

Llinell Cymorth a Chyngor yr NSPCC
Ffôn: 0808 800 5000

Childline
Ffôn: 0800 1111

Cymorth i Fenywod, Rhydaman
Ffôn: 01269 597474

Cymorth i Fenywod, Llanelli 
Ffôn: 01554 752422

Gwasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin (CDAS)
Ffôn: 01267 238410

Llinell Gymorth Cymru ar gyfer Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Ffôn: 0808 8010 800

Hafan Cymru
Ffôn: 01267 225555

Llinell Gymorth Cymru ar gyfer Cam-drin Domestig Treisgar
Ffôn: 0808 2000 247

Mae Family Lives yn darparu llinell gymorth 24 awr sy'n cynnig cymorth a chyngor i bawb yn y teulu a grwpiau cymorth rhianta/perthynas.
Ffôn: 0808 800 2222 | Gwefan: www.familylives.org.uk

Y Samariaid
Ffôn: 0845 7909 090

Rhadffôn galwr maleisus BT
Ffôn: 0800 666 700