Llyfrgell digidol

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/02/2018

Gall unrhyw un sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn Sir Gaerfyrddin ddefnyddio ein Llyfrgell Ddigidol. Mae dros 19,000 o lyfrau comics ar gael am ddim ichi lawrlwytho, neu gallwch ymarfer ar gyfer eich prawf gyrru theori, dysgu iaith newydd, dewis o blith 500 o storïau a gweithgareddau rhyngweithiol ar gyfer plant rhwng 4 oed a 12+, dilyn pwnc newydd, dysgu rhagor am feddalwedd gyfrifiadurol gyda sesiynau tiwtorial ar-lein, lawr lwytho papurau newydd, cael mynediad i gyhoeddiadau academaidd ar-lein, chwilota drwy gannoedd o wyddoniaduron ynghyd â thros 200,000 o ddelweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos. Hefyd, os ydych chi'n paratoi ar gyfer bywyd yn y Deyrnas Unedig gallwch baratoi ar gyfer prawf Byw yn y Deyrnas Unedig neu brawf dinasyddiaeth Brydeinig.

Bydd angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell a chael manylion eich cerdyn llyfrgell i gael mynediad at wasanaethau llyfrgell ddigidol a'r apiau.

Access to research

Mynediad am ddim i gyfnodolion academaidd ar-lein. Gwybodaeth fanwl ar bynciau gan gynnwys: celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau. I gael mynediad at y gwasanaeth hwn, ewch i'ch llyfrgell leol....

 • Dewiswch categori: Ymchwil, Dysgu, Llyfrau

Artist Works

Mae ArtistWorks for Libraries yn darparu hyfforddiant o safon fyd eang ar gyfer aelodau llyfrgelloedd drwy wersi fideo ar eich cyflymder eich hun gan bobl broffesiynol o fyd cerddoriaeth sydd wedi ennill gwobrau Grammy. O wersi lefel ragarweiniol i uwch, mae ArtistWorks yn cynnig popeth sydd ei ange...

 • Dewiswch categori: Cerddoriaeth, Dysgu

BorrowBox

Mae BorrowBox yn wasanaeth ar-lein newydd y mae Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn falch o'i gynnig. Mae modd defnyddio BorrowBox ar gyfrifiadur personol / Mac gartref, neu ar hyd y lle ar eich dyfais android neu Apple. Y cyfan y mae'n rhaid ichi ei wneud yw lawrlwytho'r ap yn rhad ac am ddim o'ch sio...

 • Categori: Llyfrau llafar

CREDO

Mae Credo yn offeryn hawdd i'w ddefnyddio ar gyfer prosiectau ymchwil a gwaith cartref. Chwilio mewn cannoedd o wyddoniaduron, geiriaduron, thesawrws, dyfyniadau, a theitlau pwnc-benodol, yn ogystal â 200,000+ delweddau a ffeiliau sain, a bron i 200 o fideos. Ewch i wefan CREDO...

 • Dewiswch categori: Ymchwil, Llyfrau

GoCitizen

Mae GoCitizen.co.uk yn adnodd astudio ar-lein ar gyfer ymgeiswyr sy'n paratoi ar gyfer y prawf Life in the UK neu'r prawf Dinasyddiaeth Brydeinig. Mae'r gwasanaeth yn cynnwys fersiwn ar-lein o'r deunyddiau astudio swyddogol diweddaraf dan drwydded y Swyddfa Gartref, sef y bobl sy'n ysgrifennu'r llaw...

 • Categori: Dysgu

RB Digital

Mae RB Digital ar gyfer Llyfrgelloedd yn cynnig lliw llawn, cylchgronau a comics digidol rhyngweithiol ar gyfer eich mwynhad. Porwch allan o'r casgliad eich llyfrgell o deitlau poblogaidd heb unrhyw dal, dim cyfnodau til, a does dim cyfyngiad ar y nifer o gylchgronau gallwch lawrlwytho. Mae RB Digit...

 • Dewiswch categori: Cylchgronau, Comics

Theory Test Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig iawn o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys banc o gwestiynau swyddogol i ymarfer ar gyfer y prawf, clipiau fideo i'ch helpu i adnabod peryglon a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Defnyddir yr holl ddeunydd dan drwydded yr Asiantaeth Sa...

 • Categori: Dysgu

Transparent Language Online

Dysgwch iaith newydd gyda Transparent Language, ar-lein ac am ddim! Maent yn cynnig dros 100 o ieithoedd i chi ddewis ohonynt. Drwy creu cyfrif, gallwch: Ddysgu iaith newydd ar gyflymder sy'n addas i chi Defnyddio ap pwrpasol Transparent Language: Apple | Android Defnyddio siartiau sy’n dangos...

 • Dewiswch categori: Dysgu, Ieithoedd

Universal Class

Mae Universal Class yn cynnig profiad e-ddysgu unigryw i aelodau'r llyfrgell. Mae dros 300,000 o fyfyrwyr ledled y byd wedi elwa ar dechnolegau addysgol unigryw Universal Class. Mae myfyrwyr yn cael budd o brofiad e-ddysgu diddorol a gallant ddewis o blith 300 o gyrsiau yn rhad ac am ddim, gyda hyff...

 • Categori: Dysgu

Ziptales

500+ o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol i blant 4-12+ oed. Trosleisio ac animeiddio atyniadol, a chwisiau darllen a deall. Darllenwch amrywiaeth cyffrous o straeon rhyngweithiol Ziptales AM DDIM yn y llyfrgell a gartref, ar unrhyw ddyfais! Ewch i wefan Ziptales...

 • Categori: Plant

PressReader

Mae PressReader yn caniatáu mynediad at dros 7000 o bapurau newydd a chylchgronau digidol y DU a rhai rhyngwladol yn rhad ac am ddim, gan gynnwys cyfieithiadau ar unwaith mewn hyd at 18 o ieithoedd gwahanol ar gyfer y rhan fwyaf o erthyglau. Gellir defnyddio'r swyddogaeth sain i wrando ar nifer o er...

 • Categori: Cylchgronau