Cymorth a hyfforddiant cyflogaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/02/2019

Ydych chi'n chwilio am waith? Ydych chi'n teimlo eich bod yn gwneud cais am bopeth ond ddim yn mynd i unman?

Gallech chi fod yn gymwys i gael gwledd o gymorth i'ch helpu i gael gwaith. Mae nifer o brosiectau a sefydliadau a all eich helpu o ran ysgrifennu CV, chwilio am swydd, cyllid ar gyfer hyfforddiant, arweiniad un i un a llawer mwy.

Mae'r Hwb yn Llanelli yn darparu'r cyswllt cyntaf ar gyfer pobl o bob oedran sy'n chwilio am waith, addysg, hyfforddiant neu gyfleoedd gwirfoddoli yn Sir Gaerfyrddin.  Mae'r ‘Hwb' yn sicrhau ei bod yn hawdd cael cymorth drwy ddod â llawer o'r sefydliadau, y prosiectau a'r gwasanaethau hyn dan yr un to!

Mae gennym ystafell gyfrifiaduron gyhoeddus â chymorth i'ch helpu i chwilio am waith, ysgrifennu CV, cofrestru ag Universal Jobmatch yn ogystal â dilyn cyrsiau TG sylfaenol.  Mae ein Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid hefyd yn yr Hwb, sy'n golygu bod mwy fyth o wasanaethau ar gael mewn un man.

Dewch i'r Hwb, yng nghanol tref Llanelli, rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener neu ffoniwch 0800 9173 408.