Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Mae pob swydd (Graddau A pwynt 1 – Gradd O pwynt 55) yn destun Dyfarniad Cyflog o 01/04/2022. 


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Cynorthwy-ydd Addysgu Dwyieithog Wcrainaidd ar gyfer y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Lleiafrifoedd Ethnig

Cyflog: £21,261 - £24,423 (Gradd E) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd dros dro - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 25/08/2022

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus a brwdfrydig sy'n rhugl yn yr iaith Wcrain ac a fydd yn cefnogi plant ffoaduriaid a cheiswyr lloches sydd mewn ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin. Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweinyddwr Cymorth Busnes - Llanelli

Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 01/09/2022

A oes gennych sgiliau trefnu a gofal cwsmer rhagorol? Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu, cyfathrebu a gofal cwsmeriaid rhagorol, gyda'r gallu i weithio'n gywir ac yn effeithlon o fewn terfynau amser tynn tra'n rhoi sylw i fanylion.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweinyddwr Cymorth Busnes - Caerfyrddin

Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 01/09/2022

A oes gennych sgiliau trefnu a gofal cwsmer rhagorol? Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu, cyfathrebu a gofal cwsmeriaid rhagorol, gyda'r gallu i weithio'n gywir ac yn effeithlon o fewn terfynau amser tynn tra'n rhoi sylw i fanylion.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweinyddwr Cymorth Busnes

Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 01/09/2022

A oes gennych sgiliau trefnu a gofal cwsmer rhagorol? Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau trefnu, cyfathrebu a gofal cwsmeriaid rhagorol, gyda'r gallu i weithio'n gywir ac yn effeithlon o fewn terfynau amser tynn tra'n rhoi sylw i fanylion.

Gwneud cais am y swydd hon

Peiriannydd Dynlunio Cynorthwyol

Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 01/09/2022

Mae cyfle wedi codi i unigolyn hyblyg, brwdfrydig ymuno ag adran Dylunio Peirianneg yr Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth i gynorthwyo'r Uwch Beiriannydd i gyflawni prosiectau Strwythurau a Phontydd ar draws Sir Caerfyrddin.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Achlysurol)

Cyflog: £19,100 - £19,100 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw pro-rata

Cyflog: £9.90 - £9.90 (Gradd B) yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 21/08/2022

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cryf eu cymhelliant, ac egnïol i ymuno â'n tîm. Os ydych chi'n meddu ar y rhinweddau hynny, beth am ein helpu ni i wneud gwahaniaeth? Nod Adain Chwaraeon a Hamdden Cyngor Sir Caerfyrddin yw cael mwy o bobl i fod yn fwy egnïol yn amlach gan sicrhau.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol

Cyflog: £32,798 - £36,371 (Gradd I)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 07/09/2022

Rydym yn chwilio am Weithwyr Cymdeithasol cymwysedig i ymuno â Thîm Gofal Plant sydd wedi’i hen sefydlu yn ardal Dinefwr. Mae gennym weithlu ymrwymedig a sefydlog, felly mae hwn yn gyfle prin i ymuno ag adran lwyddiannus a blaengar.

Gwneud cais am y swydd hon

Rheolwr Rhaglen y Bwrdd Rheoli Maetholion

Cyflog: £40,577 - £44,624 (Gradd K)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 31/08/2022

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymgymryd â'r rôl strategol bwysig hon wrth gefnogi'r Byrddau Rheoli Maetholion a'u gwaith, gan gynnwys paratoi Cynlluniau Rheoli Maetholion.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 113 swyddi