Ymgeisio i gau ffordd dros dro

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/09/2019

Os ydych chi am gau ffordd dros dro yn Sir Gaerfyrddin mae rhaid i chi wneud cais am ganiatâd.

Gall y cais ddod gan gwmni neu unrhyw unigolyn sy'n trefnu digwyddiad fel gwaith ffordd / gwaith ger ffyrdd, gorymdeithiau cyhoeddus, marchnadoedd stryd neu ar unrhyw achlysur pan fydd y stryd yn debygol o fod yn orlawn iawn.

Rydyn ni'n ceisio ein gorau i gadw'r ffordd ar agor bob amser ac rydyn ni'n edrych ar bob cais yn unigol.

I wneud cais am gau ffordd bydd angen i chi ddarparu:

  • Llwybr amgen addas y gellir ei ddefnyddio
  • Cynllun lleoliad y cau
  • Dyddiad ac amser cau

Gallwch ofyn i gau ffyrdd am uchafswm o 18 mis.

Dim ond os bydd ei gadw ar agor yn achosi cryn risg i'r rhai sy'n ei ddefnyddio y byddwn yn rhoi caniatâd i gau ffyrdd neu lwybr troed.

Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais o leiaf 8 wythnos ymlaen llaw er mwyn osgoi ffioedd ychwanegol. Mae'r ffioedd yn amrywio yn dibynnu ar y hyd bydd y fordd ar gau.

Dim ond pan fydd perygl uniongyrchol i ddefnyddwyr y ffordd neu'r cyhoedd yn gyffredinol y dylid cyflwyno cais gwaith argyfwng.

Rhaid talu ar adeg y cais gyda Cherdyn Credyd/Debyd.

Ar ôl i ni dderbyn eich cais, byddwn yn:

  • Gwiriwch fod y wybodaeth a gyflenwir yn ddigonol
  • Asesu dichonoldeb cau y llwybr a'r llwybr dargyfeirio arfaethedig

Cais gwaith wedi'i gynllunio - dim ond ar ôl i chi gael cymeradwyaeth y dylai'r gwaith ddechrau.

Ymgeisiwch yma 

Ffi weinyddu Swm
Cau ffordd hyd at 5 diwrnod  £750
Cau fordd dros 5 diwrnod  £1200
Cau ffordd am unrhyw hyd gyda llai nag 8 wythnos o rhybudd £1500

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, anfonir dyfynbris atoch am gost hysbysebu a gweithredu cau'r ffordd. Ni ellir ad-dalu'r ffioedd hyn.

Rhaid talu gyda cherdyn yn ystod eich cais.

Cysylltwch a ni i ymestyn eich cais trwy ebostio rheolitraffig@sirgar.gov.uk

I ganslo cais cau ffordd ar ôl ei gyflwyno, e-bostiwch rheolitraffig@sirgar.gov.uk

Ni ellir ad-dalu'r ffioedd a delir gyda'r cais