• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Llynnoedd Delta

Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd o safon fyd-eang ar hyd arfordir Llanelli

Ein Cynllun Gwella Blynyddol

Darganfyddwch sut rydym yn perfformio a'r heriau yr ydym yn eu hwynebu

Llwybr Dyffryn Tywi

Fel rhan o'r prosiect bydd llwybr 16 milltir o hyd yn cael ei greu i arwain drwy olygfeydd prydferth Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

Main News Thumbnail

Wrth i'r tymheredd ddisgyn, cadwch olwg ar ein tudalen wybodaeth ar ysgolion yn cau – sy’n cael ei diweddaru bob 30 eiliad. Os hoffech wybod a yw ysgol eich plentyn yn cau o ganlyniad i dywydd garw (neu am unrhyw reswm arall), cadwch olwg ar y dudalen hon i fod yn un o'r cyntaf i wybod am yr hyn sy'n digwydd...

Cael gwybod a yw’ch ysgol ar agor


News Thumbnail

Mae gennym dau ymgynghoriad yn fyw:

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.


News Thumbnail

Gwaith Ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

ar-lein am dani