• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

A allech chi fod yn ofalwr maeth?

Mae gennym gannoedd o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus...

Ein Hamcanion Lles

Gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru

Llwybr Dyffryn Tywi

Fel rhan o'r prosiect bydd llwybr 16 milltir o hyd yn cael ei greu i arwain drwy olygfeydd prydferth Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

Main News Thumbnail

Tarfiad ar draffig

Rydym yn cynorthwyo Heddlu Dyfed-Powys i reoli'r tarfiad ar draffig ar ffyrdd sy'n arwain at Fforest Brechfa wrth i nifer o gerbydau mawr deithio ar hyd y ffyrdd i gludo rhannau ar gyfer y tyrbinau gwynt.

Gallwch gael y diweddaraf am y symudiadau yr ydym yn eu cynllunio drwy ddilyn #BrechfaForestWest neu @DPPabnormalload ar TwitterNews Thumbnail

Gwaith Ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

ar-lein am dani