• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Llynnoedd Delta

Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd o safon fyd-eang ar hyd arfordir Llanelli

A allech chi fod yn ofalwr maeth?

Mae gennym gannoedd o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus...

Ein Hamcanion Lles

Gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru

Llwybr Dyffryn Tywi

Fel rhan o'r prosiect bydd llwybr 16 milltir o hyd yn cael ei greu i arwain drwy olygfeydd prydferth Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

Main News Thumbnail

Swyddfa'r Dywydd: Rhybudd Melyn am wynt

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am wynt tan 11pm heddiw.

Gellir disgwyl tonnau mawr mewn ardaloedd arfordirol, malurion yn hedfan megis teils to, ac amseroedd teithio hirach. Byddwch yn barod am y posibilrwydd o doriadau pŵer, a allai effeithio ar wasanaethau eraill megis signal ffonau symudol.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ragolygon y tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd.


News Thumbnail

Mae gennym tri ymgynghoriad yn fyw:

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.


News Thumbnail

Gwaith Ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

ar-lein am dani