• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

A allech chi fod yn ofalwr maeth?

Mae gennym gannoedd o blant a phobl ifanc sydd angen teulu gofalgar a chariadus...

Ein Hamcanion Lles

Gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru

Llwybr Dyffryn Tywi

Fel rhan o'r prosiect bydd llwybr 16 milltir o hyd yn cael ei greu i arwain drwy olygfeydd prydferth Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

Main News Thumbnail

Sicrwydd yn dilyn tân tŵr Grenfell

Rydym wedi cynnal adolygiad o'n stoc dai fel rhan o'n hymateb i'r tân yn Nhŵr Grenfell, ac rydym yn dymuno rhoi sicrwydd i'n tenantiaid nad oes gennym gladin o'r un fath neu debyg yn unrhyw un o'n cartrefi.

Darllenwch mwy ar ein tudalen Newyddion


News Thumbnail

Mae gennym un ymgynghoriad yn fyw:

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.


News Thumbnail

Gwaith Ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

Partners Bwcabus Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr Y Goleudy Coleg Sir Gâr ERW Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Yr Hwb CAVS Cyfoeth Naturiol Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Heddlu Dyfed Powys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ar-lein am dani