• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Etholiadau Lleol 2017

Cael gwybod pwy sy’n sefyll yn yr etholiad...

Ein Hamcanion Lles

Gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru

Llwybr Dyffryn Tywi

Fel rhan o'r prosiect bydd llwybr 16 milltir o hyd yn cael ei greu i arwain drwy olygfeydd prydferth Dyffryn Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo

Trefnu digwyddiad?

Ymunwch â'r Cylch Trefnwyr Digwyddiadau ar gyfer hyfforddiant a chymorth am ddim!

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

Main News Thumbnail

Etholiadau Lleol 2017

Ar 4 Mai 2017 cynhelir etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

Bydd 74 o Gynghorwyr Sir yn cael eu hethol. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn llunio gwasanaethau'r Cyngor Sir ac yn gwneud penderfyniadau arnynt, ac mae hyn yn effeithio ar bawb sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin.


News Thumbnail

Mae gennym un ymgynghoriad yn fyw:

Ewch i Lleol-i am fwy o wybodaeth ac i ddweud eich dweud.


News Thumbnail

Gwaith Ffyrdd

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

 

Partners Bwcabus Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr Y Goleudy Coleg Sir Gâr ERW Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Yr Hwb CAVS Cyfoeth Naturiol Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Heddlu Dyfed Powys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ar-lein am dani