• English
  • Hepgor gwe-lywio
< >

Trefnu digwyddiad?

Ymunwch â'r Cylch Trefnwyr Digwyddiadau ar gyfer hyfforddiant a chymorth am ddim!

Dyddiad cau derbyn i'r ysgol...

Gwnewch gais am le i'ch plentyn ar-lein

Hybu'r Iaith Gymraeg

Darllenwch ein Strategaeth newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Swyddfeydd y Cyngor Llandeilo ar gau

O achos gwaith adeiladu mae ein swyddfa gwasanaethau cwsmeriaid yn Llandeilo ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cael rhagor o wybodaeth am ein canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid eraill neu gael gwybod sut y gallwch gysylltu â ni.


News Thumbnail

Mae Roadworks.org yn rhoi gwybodaeth am waith ar y ffyrdd, am oleuadau traffig ac am ffyrdd sydd ynghau yn Sir Gaerfyrddin.  Ewch i www.traffic-wales.com sef gwasanaeth gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru i gael manylion ynghylch traffyrdd a chefnffyrdd De Cymru.

Partners Bwcabus Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr Y Goleudy Coleg Sir Gâr ERW Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Yr Hwb CAVS Cyfoeth Naturiol Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Heddlu Dyfed Powys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
ar-lein am dani