• English
  • Hepgor gwe-lywio

Addysg ac Ysgolion

Rydym yn cynorthwyo plant a phobl ifanc i wireddu eu potensial ac i fod yn ddiogel. Yn ogystal â'r 1 meithrinfa, 97 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yr ydym yn eu cynnal, rydym hefyd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys gwasanaethau ieuenctid, cludiant o'r cartref i'r ysgol, prydau ysgol, derbyn disgyblion i ysgolion a throsglwyddo, a gwasanaeth cynnal llywodraethwyr ysgolion.

Yn syth i....

Main News Thumbnail

Newydd gael eich canlyniadau arholiad? Meddwl am beth i’w wneud nesaf?

Peidiwch â phoeni. Beth bynnag yw’ch canlyniadau mae llawer o wybodaeth a chyngor ar gael i’ch helpu i benderfynu beth sydd orau i chi.

Ewch i wefan Gyrfa Cymru i ddarganfod pa opsiynau sydd ar gael i chi...

ar-lein am dani