• English
  • Hepgor gwe-lywio

Addysg ac Ysgolion

Rydym yn cynorthwyo plant a phobl ifanc i wireddu eu potensial ac i fod yn ddiogel. Yn ogystal â'r 101 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yr ydym yn eu cynnal, rydym hefyd yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys gwasanaethau ieuenctid, cludiant o'r cartref i'r ysgol, prydau ysgol, derbyn disgyblion i ysgolion a throsglwyddo, a gwasanaeth cynnal llywodraethwyr ysgolion.

Yn syth i....

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Rhieni!

Rhaid gwneud cais am le mewn ysgol erbyn:

  • 31ain Ionawr 2017 ar gyfer lle mewn Ysgol Gynradd

Gwnewch gais am le i'ch plentyn ar-lein

ar-lein am dani