• English
  • Hepgor gwe-lywio

Hebryngwyr Ysgol

Helpu eich plant i groesi yn ddiogel Caiff Hebryngwyr Ysgol eu cyflogi yn bennaf er mwyn helpu plant i groesi’r ffordd yn ddiogel ar eu ffordd i’r ysgol ac ar eu ffordd adref o’r ysgol.

Pan fo hebryngydd ysgol yn arddangos yr arwydd stop, mae’n rhaid i fodurwyr stopio. Os nad ydynt yn stopio, maent yn torri’r gyfraith a rhoddir gwybod i’r heddlu amdanynt. Gallant wynebu dirwy o £1,000 a 3 phwynt cosb ar eu trwydded.

Mae gan Hebryngwyr Ysgol yr hawl i stopio traffig i unrhyw un sy’n dymuno croesi’r ffordd cyhyd â’u bod yn gweithredu yn eu safle awdurdodedig ac o fewn eu horiau gwaith awdurdodedig.

Hyd yn oed lle darperir Hebryngydd Ysgol, bydd y rhieni’n parhau i fod yn gyfrifol am sicrhau diogelwch eu plentyn.

Gallwch chi helpu’r Hebryngydd Ysgol drwy:

  • Addysgu eich plentyn i aros ar y palmant ac i ddilyn cyfarwyddiadau.
  • Addysgu eich plentyn i groesi o flaen yr Hebryngydd Ysgol.
  • Sicrhau bod eich plentyn yn ymddwyn yn synhwyrol heb dynnu sylw’r Hebryngydd Ysgol.
  • Gosod esiampl dda eich hun.

Mae Stop yn Golygu Stop

Os ydych yn gwybod bod Hebryngydd Ysgol yn gweithio gerllaw, rhowch bob ystyriaeth a chymorth iddo/iddi drwy wneud y canlynol:

  1. Parcio’n ddigon pell oddi wrthynt (mae angen iddynt weld ac mae angen i eraill eu gweld nhw).
  2. Arafu a bod yn barod i STOPIO!
  3. Dilyn eu cyfarwyddiadau pan fyddwch yn cael cyfarwyddyd i STOPIO!
  4. Rhoi amser iddynt groesi’r plant yn ddiogel a dychwelyd i’r pafin.

Yr arwydd ben i waered – ddim yn barod i groesi’r plant.

Yr arwydd ar ei ochr – rhwystr i atal plant rhag croesi.

Yr arwydd yn yn cael ei ddal yn uchel – yn barod i groesi’r plant. Mae’n rhaid i gerbydau fod yn barod i STOPIO!

Yr arwydd yn cael ei ymestyn allan – rhaid i bob cerbyd STOPIO!

Gyda’ch cymorth a’ch ystyriaeth chi, bydd y problemau y mae’r plant yn eu hwynebu wrth gyrraedd a gadael yr ysgol yn llai o dipyn.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani