• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cymorth Ariannol

Mae cymorth ariannol ar gael i rieni/myfyrwyr cymwys o ran y canlynol:

Cyllid Myfyrwyr

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu i dalu costau ffioedd dysgu a chostau byw myfyrwyr tra ydynt yn astudio mewn Coleg neu Brifysgol. Hefyd mae nifer o gronfeydd ymddiriedolaethau elusennol ar gael y gallwch chi neu’ch plant/plentyn fod yn gymwys i gyflwyno cais iddynt.

Gwisg Ysgol

Mae’r grant gwisg ysgol ar gael i deuluoedd cymwys sy’n byw ar incwm bach. Gall hyn fod o gymorth tuag at brynu gwisg ysgol i’ch plant wrth iddynt gamu o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.

Prydau Ysgol

Gallwch gael gwybod a ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ynghyd â chyflwyno cais, drwy fynd ar-lein.

Gwneud cais am brydau ysgol am ddim

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani