• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cymorth Ieuenctid

Error loading MacroEngine script (file: GenerateSlideshow.cshtml)

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 o fewn Sir Gaerfyrddin. Gallwch gymryd rhan mewn Gwobr Dug Caeredin, clybiau ieuenctid, gweithgareddau yn ystod y gwyliau, cyfleoedd preswyl, amlgyfrwng, gwneud ffilmiau, ac animeiddio ac addysg awyr agored.

Os ydych rhwng 16 - 25 oed rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Main News Thumbnail

Heb fod mewn addysg na chyflogaeth? Gallwn ni eich helpu!

Efallai eich bod chi'n byw mewn ardal 'Cymunedau Yn Gyntaf'? Oeddech chi'n gwybod bod yna prosiectau ar gael i chi?

Neu, gallwch edrych ar ein cyfleoedd ar gyfer graddegion, prentisiaethau a chyfleoedd profiad gwaith.

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/09/2017

ar-lein am dani