• English
  • Hepgor gwe-lywio

Derbyn i Ysgolion / Newid ysgol

Dim ond ceisiadau i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn. Os ydych yn gwneud cais i ysgol mewn Sir arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes ichi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Yn syth i....

Cofiwch gysylltu…

Os hoffech gysylltu â'r tîm derbyn i ysgolion, e-bostiwch derbyniadau@sirgar.gov.uk. Er mwyn ein helpu ni i'ch ateb chi mor gyflym â phosibl, cofiwch gynnwys enw eich plentyn, dyddiad geni, ysgol ac esboniad cryno ynghylch eich ymholiad. Yn ogystal, gallwch gysylltu â'n canolfan gyswllt drwy ffonio 01267 234567.

Bydd angen i chi ddarparu'r un wybodaeth a bydd eich ymholiad yn cael ei anfon ymlaen at y tîm derbyn i ysgolion. Byddwn ni'n ceisio ymateb cyn gynted â phosibl ond fel arfer o fewn 5 diwrnod gwaith. Sylwch y gallai gymryd mwy o amser ar adegau prysur.

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/09/2017

ar-lein am dani