• English
  • Hepgor gwe-lywio

Derbyn i Ysgolion / Newid ysgol

Gallwch wneud cais i’ch plentyn fynd i’r ysgol pan fydd yn 3 oed, ond does dim rhaid ichi wneud hyn. Rhaid i bob plentyn gael addysg o’r adeg pan fydd yn 5 oed. Dim ond ceisiadau i ysgolion yn Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn. Os ydych yn gwneud cais i ysgol mewn Sir arall, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Cofiwch, hyd yn oed os ydych wedi siarad ag ysgol a’i bod wedi dweud bod lleoedd ar gael, nes ichi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi’i dderbyn, ni all ddechrau’r ysgol.

Yn syth i....

Sylwch: Cysylltwch â’r ysgol yn uniongyrchol i wneud cais os ydych yn ystyried anfon eich plentyn i un o’r ysgolion canlynol:

  • Ysgol Gynradd Wirfoddol Eglwysig y Model yng Nghaerfyrddin,
  • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yn Llanelli
  • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Fair yng Nghaerfyrddin
  • Ysgol Penboyr, yr Eglwys yng Nghymru
  • Ysgol Pentip, yr Eglwys yng Nghymru
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Ioan Llwyd, Llanelli

Ni allwch wneud cais i ysgolion anghenion addysgol arbennig. Byddai’ch plentyn yn cael ei asesu gan Swyddog Anghenion Dysgu Ychwanegol a dim ond pe bai hynny’n briodol y câi lle ei gynnig.

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/04/2017

ar-lein am dani