• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dod o hyd i ysgol

Ble mae fy ysgol agosaf? Ewch i Lleol-i!

Rydym yn cynnal 101 o ysgolion cynradd, 12 o ysgolion uwchradd a 2 ysgol arbennig yn Sir Gaerfyrddin. Maent yn darparu addysg ar gyfer dros 27,000 o ddisgyblion. Ewch i Lleol-i i ddod o hyd i’ch ysgol agosaf neu chwiliwch ein cronfa ddata ysgolion.

Rhestr o'r Ysgolion

Chwilio am ysgol:

Peidiwch â chynnwys symbolau arbennig fel * neu + wrth chwilio

Rhestru'r ysgolion yn ôl math:

Lawrlwythiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/10/2017

ar-lein am dani