• English
  • Hepgor gwe-lywio

Dysgu Oedolion

Dysgu Sir Gâr

A ydych chi'n 16+ ac eisiau dysgu rhywbeth newydd, gwella'ch sgiliau neu gael cymhwyster ffurfiol? Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau sy'n targedu dysgwyr ar bob lefel ac yn cael eu cynnig mewn gwahanol fannau ar hyd a lled y sir.

Yn ogystal, rydym ni'n cynnig nifer o gyrsiau ar y cyd â Choleg Sir Gâr sy'n ychwanegu at ddarpariaeth y coleg ac yn cynnig llwybrau dilyniant i ddysgwyr.


News Thumbnail

Dysgu Cymraeg

Os hoffech chi ddysgu Cymraeg, ewch i wefan Dysgu Cymraeg am fwy o wybodaeth am gyrsiau yn eich ardal.

Ewch i DysguCymraeg.cymru


ar-lein am dani