• English
  • Hepgor gwe-lywio

Eco ysgolion

Eco ysgolionMae'r rhaglen Eco-Sgolion yn fenter ryngwladol sy'n galluogi datblygu cynaliadwy i fod yn rhan bwysig o fywyd ac ethos ysgolion. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus ac Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i gyflwyno'r rhaglen yn y sir.

Wedi'i gynllunio i gyd-fynd â'r cwricwlwm, mae'n gynllun gwobrwyo sy'n sicrhau bod pawb yng nghymuned yr ysgol yn ymwneud â gwneud amgylchedd yr ysgol yn well ac annog disgyblion i fod yn ddinasyddion da ar gyfer y dyfodol. Mae'r disgyblion yn astudio pynciau gan gynnwys gwastraff, sbwriel, ynni, dŵr, trafnidiaeth, byw'n iach a dinasyddiaeth fyd-eang.

Bellach mae holl ysgolion Sir Gaerfyrddin (113 ohonynt) wedi'u cofrestru ar y rhaglen Eco-Sgolion, ac hyd yn hyn mae 81 o ysgolion yn Sir Gaerfyrddin wedi cyflawni'r Faner Werdd. Mae 25 ysgol arall wedi derbyn y Wobr Platinwm (ysgolion sydd wedi bod yn perfformio i safon baner werdd ers dros wyth mlynedd).

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhaglen Eco-ysgolion, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus.

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/10/2017

ar-lein am dani