• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaethau ieuenctid

 Animeiddio

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 o fewn Sir Gaerfyrddin. Gallwch gymryd rhan mewn Gwobr Dug Caeredin, clybiau ieuenctid, gweithgareddau yn ystod y gwyliau, cyfleoedd preswyl, amlgyfrwng, gwneud ffilmiau, ac animeiddio ac addysg awyr agored.

Os ydych rhwng 16 - 25 oed rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Beth sy' 'mlaen dros hanner tymor Chwefror?

Os hoffech chi ymuno â ni ar un o'n gweithgareddau, ffoniwch ni ar 01267 246657 neu cysylltwch â ni ar Facebook neu Twitter.

Dydd Llun 15fed
Beicio mynydd.
Lleoliad: Brechfa
£10 y person
Dydd Mawrth 16eg Twrnamaint pêl-droed, 5 pob ochr.
Lleoliad: Clwb Ieuenctid Bwlch, Llanelli
AM DDIM
Dydd Mawrth 16eg Twrnamaint Tennis Bwrdd.
Lleoliad: Clwb Ieuenctid Bwlch, Llanelli
AM DDIM
Dydd Mercher 17eg Gweithdy Gofal Anifeiliaid £10 y person
Dydd Iau 18fed
Taith i'r Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan £5 y person
Dydd Gwener 19eg

Motocross
Lleoliad: Trac Motocross Ynysbwl

£10 y person gyda beic eich hun
£20 y person ac i ddefnyddio ein beic ni

Dilynwch ni... Tudalen Vimeo Ieuenctid Sir Gâr Tudalen Flickr Ieuenctid Sir Gâr Tudalen Twitter Ieuenctid Sir Gâr Tudalen Facebook Ieuenctid Sir Gâr

Neu ewch i'ch clwb ieuenctid lleol i weld beth sy' mlaen!

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/01/2016

ar-lein am dani