• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwasanaethau ieuenctid

 Animeiddio

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 o fewn Sir Gaerfyrddin. Gallwch gymryd rhan mewn Gwobr Dug Caeredin, clybiau ieuenctid, gweithgareddau yn ystod y gwyliau, cyfleoedd preswyl, amlgyfrwng, gwneud ffilmiau, ac animeiddio ac addysg awyr agored.

Os ydych rhwng 16 - 25 oed rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Llongyfarchiadau i 14 o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Dyffryn Aman am gwblhau eu Gwobr Rhwydwaith Coleg Agored 'Cyflwyniad i Cynhyrchu Cerddoriaeth'.

Gwrandewch ar eu gwaith.


News Thumbnail

Ydych chi newydd basio eich prawf gyrru?

Gallwch nawr archebu eich lle ar ein cwrs Pass Plus Cymru! 

Archebwch eich lle am £20!


News Thumbnail

Ydych chi wedi ystyried cwblhau eich Gwobr Dug Caeredin? Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch gymryd rhan! O gerdded bryniau i ganŵio, gwersylla a mwy! Peidiwch â cholli allan...

Sut i gysylltu â ni

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/11/2015

ar-lein am dani