• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Gwasanaeth ar gyfer casglu gwastraff gardd newydd

Bydd gwasanaeth ar gyfer casglu gwastraff gardd newydd ar gael o'r wythnos sy'n dechrau ar 3 Ebrill 2017.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth.


News Thumbnail

Trafodaeth ar Ganolfan Ailgylchu Llangadog yn methu

Gwnaed sawl ymdrech i ddod i gytundeb ag All Waste Services Ltd, sef perchnogion y safle, ar ôl i'r cwmni gyflwyno hysbysiad i'r Cyngor i derfynu'r contract. Bellach bydd y cytundeb yn dod i ben ar 31 Mawrth.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i 'Stafell Newyddion.

ar-lein am dani