• English
  • Hepgor gwe-lywio

NEWYDDION A’R MANYLION DIWEDDARAF

Main News Thumbnail

Bydd cyfyngiad o bedwar bag du yn cael ei gyflwyno ar ddydd Llun, Ionawr 30, yng nghanolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Hendy-gwyn ar Daf.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Stafell Newyddion.


News Thumbnail

Cynllun newydd i gasglu gwastraff gardd yn cael ei gymeradwyo

Mae cynllun newydd i gasglu gwastraff gardd wedi cael ei gymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor. Bydd yn disodli’r cynllun presennol i gasglu bagiau gwastraff gardd, a fydd yn dod i ben ar ddiwedd mis Hydref.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Stafell Newyddion.


News Thumbnail

Cerbydau casglu sbwriel newydd yn barod i ddechrau

Mae'r cyngor wedi debryn 28 o loriau newydd; sy'n costio tua £4 miliwn, gan gynnwys 18 lori Mercedes-Benz 26 tunnell a 10 o dryciau DAF 15 tunnell ac offer casglu sbwriel ar y lorïau gan gwmni NTM. Bydd y cerbydau'n darparu gwasanaeth mwy effeithlon i drigolion ac yn helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r sir.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r Stafell Newyddion.

ar-lein am dani