• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Gwnewch gais am gasgliadau gwastraff gardd

Rydym nawr yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n dudalen Gwastraff Gardd.


News Thumbnail

Amnest gwastraff a theiars

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn y Maes Parcio Mart Castellnewydd Emlyn ddydd Iau, 27 Gorffennaf. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Ewch i'r ystafell Newyddion am fwy o wybodaeth

ar-lein am dani