• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Casgliadau biniau dros ŵyl Banc Awst

O ddydd Llun, 28 Awst, tan ddydd Gwener, 1 Medi, bydd y casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft os yw eich casgliad i fod ar ddydd Gwener, ni fydd yn digwydd tan ddydd Sadwrn. Mae'r newidiadau hyn yn effeithio hefyd ar gwsmeriaid gwastraff gardd a gwastraff masnach.

Cael gwybod pryd mae eich biniau yn cael eu casglu


News Thumbnail

Gwnewch gais am gasgliadau gwastraff gardd

Rydym nawr yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n dudalen Gwastraff Gardd.


News Thumbnail

Amnest gwastraff a theiars

Cynhelir amnest gwastraff a theiars yn Ysgol Cae'r Felin, Pencader ar ddydd Iau, 17 Awst . Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du a bagiau glas.

Ewch i'r ystafell Newyddion am fwy o wybodaeth

ar-lein am dani