• English
  • Hepgor gwe-lywio
Main News Thumbnail

Casgliadau Biniau Nadolig

Cofiwch y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig!

Darganfyddwch pryd y bydd eich biniau'n cael eu casglu


News Thumbnail

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd

Bydd bagiau glas yn cael eu dosbarthu am ddim i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr a mis Ionawr. Darperir tri rholyn o fagiau glas i bob aelwyd, cyfanswm o 156 o fagiau, tua chwech ar gyfer pob wythnos casgliad ailgylchu.

Mae'n dilyn adborth gan breswylwyr sydd eisiau derbyn bagiau glas heb drafferth er mwyn ailgylchu mwy o wastraff.

Ewch i'r ystafell Newyddion am fwy o wybodaeth


News Thumbnail

Amnest gwastraff a theiars

Cynhelir amnest gwastraff a theiars ym Maes Parcio Llanybydder, ddydd Iau, 18 Ionawr, 2018 o 8am-1pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgelloedd a setiau teledu yn ogystal â bagiau du.

Ewch i'r ystafell Newyddion am fwy o wybodaeth

ar-lein am dani