• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ailgylchu / Casgliadau biniau

Bydd eich bagiau ailgylchu glas a bagiau du eu casglu ar yr un dydd, ond am yn ail wythnos. Bydd eich gwastraff bwyd ei gasglu bob wythnos.

Sut y gallaf gael gwybod ai bagiau glas/du sy'n cael eu gasglu?

  • Bwriwch olwg ar Fy Nghartref ar Lleol-i i gael gwybod pryd y byddwn yn casglu eich deunyddiau ailgylchu/gwastraff ac a yw'n wythnos casglu bagiau glas neu'n wythnos casglu bagiau du. Yn syml ddigon rhoddwch eich côd post, dewis eich cyfeiriad a chlicio ar y botwm 'Mynd'.
  • Gallwch hefyd argraffu calendr sy'n dangos ai wythnos bagiau glas/bagiau du yw hi ar Fy Nghartref ar Lleol-i neu godwch galendr o un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid.
  • Cofrestru i gael gwybodaeth ar ffurf negeseuon e-bost/negeseuon testun fel eich bod yn cael y manylion diweddaraf am newidiadau i'ch gwasanaeth dros wyliau banc.

Bydd y trefniadau casglu arferol ar waith ar bob diwrnod arall. Ewch i lleoli.sirgar.llyw.cymru/fy-nghartref a theipio eich côd post er mwyn cael gwybod pryd mae’r diwrnod casglu ac a yw’n wythnos bagiau du neu’n wythnos bagiau glas.

Er mwyn eich helpu chi i ailgylchu, rydym yn darparu'r canlynol:

Cofiwch roi eich gwastraff allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn y casgliad)

Nodwch: Ni fydd bagiau du / glas yn cael eu casglu o whilfiniau am resymau iechyd a diogelwch. Dylai preswylwyr dynnu'r bagiau o unrhyw whilfiniau cyn gosod y sbwriel/deunydd ailgylchu allan yn y man casglu. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau.

Ymgynghorwyr ailgylchu cymunedol

 Yn aml, byddwch chi'n gweld ein swyddogion ar grwydr yn codi ymwybyddiaeth mewn digwyddiadau sydd wedi cael eu trefnu, yn dosbarthu bagiau glas yn eich canolfan siopa leol neu'n cnocio ar eich drws i ddarganfod sut rydych chi’n mynd i’r afael â’n cynllun ailgylchu.

Mae ein hymgynghorwyr ailgylchu cymunedol yn mynd allan yn gynnar cyn i'ch biniau gael eu casglu er mwyn gweld faint o aelwydydd sy'n ailgylchu. Yna byddant yn ymweld â chi er mwyn sicrhau bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch (biniau bwyd a bagiau glas); byddant yn dosbarthu calendrau a thaflenni gwybodaeth ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Byddant o hyd yn cario cardiau adnabod sy'n cynnwys logo'r cyngor arnynt ac yn dangos eu henw a'u ffotograff ac ni fyddant byth yn gofyn am ddod i mewn i'ch tŷ. Os ydych yn dal i fod yn ansicr, cysylltwch â ni drwy ffonio 01267 234567.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/05/2017

ar-lein am dani