• English
  • Hepgor gwe-lywio

Bagiau du

Cesglir sbwriel cyffredinol y cartref - hynny yw sbwriel na ellir ei ailgylchu na'i gompostio mewn bagiau du. Mae hyn yn cynnwys ychydig o wastraff hylendid fel padiau anymatal a phadelli gwely tafladwy;  fodd bynnag, os ydych yn defnyddio llawer o'r rhain, mae'n bosibl y bydd arnoch angen casgliad hylendid ychwanegol.

Peidiwch â rhoi gwastraff gardd mewn bagiau du.

Cofiwch y cewch roi hyd at 4 bag du* allan bob pythefnos. (Ni fydd bagiau du yn cael eu darparu).

I sicrhau bod eich bagiau'n cael eu casglu:

  • Rhowch eich bagiau allan cyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad (ac ar ôl 6pm ar y noson cyn y casgliad)
  • Defnyddiwch fagiau du safonol eu maint
  • Gofalwch nad yw'r bagiau'n rhy drwm - os oes gennych wastraff lludw cysylltwch â ni drwy e-bostio galw@sirgar.gov.uk neu ffonio 01267 234567
  • Os ydych yn cael gwared ar faw ci, sicrhewch ei fod wedi ei lapio'n dda a'i fod yn gymysg â mathau eraill o wastraff
  • Peidiwch â rhoi eich bagiau mewn whilfiniau. Ni chânt eu casglu am resymau iechyd a diogelwch. Byddwn ni'n casglu o finiau sbwriel cyffredin, cyhyd â bod y gwastraff mewn bagiau. 

* Os ydych yn deulu mawr ac yn ei chael yn anodd i gadw at y terfyn pedwar bag du, cysylltwch â ni ar galw@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 234567.

Remember: Only 4 black bags please!

Mae’r bagiau du yn cael eu cludo i'r gladdfa sbwriel yn Nant-y-caws, Caerfyrddin. Fodd bynnag, mae partneriaeth ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ymchwilio i ffyrdd eraill o drin y math hwn o wastraff.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani