• English
  • Hepgor gwe-lywio

Gwastraff swmpus

Yn rhy fawr i'ch bin? Fe wnawn ei gasglu!

Gwastraff swmpus yw gwastraff rydych chi'n methu â gosod mewn bin neu mewn bag. Mae enghreifftiau o wastraff swmpus yn cynnwys gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad.

A oes angen gwaredu peiriant golchi, ffwrn, peiriant sychu dillad, peiriant golchi llestri neu dodrefn pren arnoch? Bydd Gwyn i Wyrdd yn eu casglu am £15 (am hyd at dri pheiriant). Cynllun lleol sy’n atgyweirio ac yn ailddefnyddio cyfarpar nwyddau gwyn yw Gwyn i Wyrdd. Ewch i www.gwyniwyrdd.co.uk.

Rydym yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff swmpus a byddwn yn casglu hyd at dair eitem am £25. Llenwch ein ffurflen ar-lein ar Lleol-i neu ffoniwch 01267 234567.

Mae'n bosibl y byddai'n gyflymach petai chi mynd â'r eitemau i'ch canolfan ailgylchu agosaf, yn rhad ac am ddim.

Rhybudd: Cofiwch, mae tipio anghyfreithlon yn drosedd a gall arwain at ddirwy o hyd at £50,000.

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/12/2017

ar-lein am dani