• English
  • Hepgor gwe-lywio

Baw Cŵn

Problem baw cŵn? Rhowch wybod ar-lein! Ewch i Lleol-i

Rydym yn annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol a chlirio baw eu hanifeiliaid anwes.

Er bod y rhan fwyaf o breswylwyr yn gyfrifol ac yn codi baw eu cŵn, mae rhai pobl esgeulus yn golygu bod enw drwg i gŵn o hyd.

Mae baw cŵn, sy'n britho ein parciau, ein palmentydd a thir cyhoeddus, yn un o'r prif achosion cwynion a dderbynnir gan y Cyngor.

Mae gorchymyn cŵn newydd i fynd i'r afael â pherchenogion cŵn anghyfrifol a digwyddiadau yn ymwneud â chŵn wedi dod i rym yn Sir Gaerfyrddin ar 1 Gorffennaf, 2016.

Mae’r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) yn cynnwys codi baw eich ci ym mhob man cyhoeddus yn y sir.

Diweddarwyd y dudalen ar: 01/07/2016

ar-lein am dani