• English
  • Hepgor gwe-lywio

Budd-daliadau

Os ydych ar incwm isel gallwch gael Budd-dal Tai i'ch helpu i dalu eich rhent neu Gostyngiad Treth y Cyngor i helpu tuag at eich taliadau Treth y Cyngor. Gallwch wneud cais os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio. Mae'r swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau.

Os oes angen help arnoch, fedrwch defnyddio’r cyfrifiannell budd-daliadau i weld beth y gallwch eu hawlio.

Yn syth i....

ar-lein am dani