• English
  • Hepgor gwe-lywio

Twyll Budd-daliadau

Os ydych yn amau neu'n gwybod bod rhywun yn cyflawni twyll, rhowch wybod am hynny.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl sydd â hawl i gael budd-dal tai a gostyngiad y Dreth Gyngor yn cael y symiau priodol, ac rydym yn gwneud pob ymdrech i ymdrin â'r holl geisiadau cyn gynted â phosibl.

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/06/2017

ar-lein am dani