• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ceisiadau cynllunio

Mae’r adain Rheoli Datblygu yn delio â cheisiadau cynllunio o bob math. Gallant gynnwys estyniadau, garejis, preswylfeydd newydd, newid defnydd tir neu adeiladau presennol, addasu adeiladau, codi adeiladau newydd, arddangos hysbysebion a gwaith ar adeiladau rhestredig.

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar:

Rhestr wythnosol o geisiadau cynllunio cofrestrig

Gweler isod restrau o'r Ceisiadau Cynllunio, gallwch lawrlwytho'r wybodaeth fel .pdf neu ddogfen excel. Gellir cael golwg ar ffurflenni cais, cynlluniau, a dogfennau ategol ar gyfer y ceisiadau gan ddefnyddio e-gynllunio.

Dyddiad .pdf .xls
04 - 08 Rhagfyr Lawrlwytho .pdf Lawrlwytho'r fersiwn excel
27 Tachwedd - 01 Rhagfyr Lawrlwytho .pdf Lawrlwytho'r fersiwn excel
20 -24 Tachwedd Lawrlwytho .pdf Lawrlwytho'r fersiwn excel
13-17 Tachwedd Lawrlwytho .pdf Lawrlwytho'r fersiwn excel

 

Sut i gysylltu â ni

Ymchwiliadau cynllunio cyffredinol

  • E-bost: cynllunio@sirgar.gov.uk
  • Ffôn: 01267 228620 (Caerfyrddin), 01558 825386 (Llandeilo), 01554 742174 (Llanelli)
  • Post: Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW

Cofrestru ceisiadau cynllunio a Chwiliadau

  • Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â chofrestru cais cynllunio, cyflwyniadau, a gwybodaeth ychwanegol ar gyfer ceisiadau annilys: 
    Ffôn: 01558 825285 | E-bost: planningregistrations@sirgar.gov.uk 
  • I archebu chwiliad personolofyn am wybodaeth y safle a phenderfyniad hysbysiadau hanesyddol
    Ffôn: 01558 825285 | E-bost: planningsearches@sirgar.gov.uk

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/12/2017

ar-lein am dani