• English
  • Hepgor gwe-lywio

Sut i dalu

Mae'n rhaid cyflwyno'r ffi gywir gyda'ch cais neu fel arall ni fydd yn ddilys ac ni chaiff unrhyw waith ei wneud o ran prosesu ac asesu eich cais.

Talu ar-lein

Cyflwyno cais cynllunio ar-lein ar wefan Y Porth Cynllunio.

Talu dros y ffôn

Ffoniwch ni 01267 228686 i dalu â cherdyn credyd/debyd. I dalu, bydd angen:

  • Cyfeirnod eich cais cynllunio
  • Y ffi gynllunio gywir (cysylltwch â ni os oes angen esboniad arnoch)

Trwy'r Post

Gwnewch eich siec yn daladwy i "Cyngor Sir Caerfyrddin" a'i phostio i'r cyfeiriad isod:

Y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW 

Yn Bersonol

Mae gan y Cyngor 4 swyddfa daliadau ac mae'r manylion a'r oriau agor ar gael ar ein tudalen gysyllt.

(Atodwch gopi o'r dderbynneb i'r cais cynllunio fel prawf talu)

Lawrlwytho/Dolenni defnyddiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 20/06/2016

ar-lein am dani