• English
  • Hepgor gwe-lywio

Cynlluniau Datblygu a Pholisi

Mae’r adain Blaen-gynllunio yn darparu cyngor a gwybodaeth i ddatblygwyr ac i’r cyhoedd am bolisïau cynllunio lleol, ac yn dehongli canllawiau a pholisïau cynllunio cenedlaethol.

Mae’r tîm yn delio â’r meysydd gwaith canlynol:

  • Paratoadau a chyngor ar Gynlluniau Datblygu
  • Cynhyrchu Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol
  • Monitro’r Cyflenwad o Dir ar gyfer Tai
  • Paratoi Esboniadau Cynllunio a Datblygu Safleoedd

Sut i gysylltu â ni

Rheolwr Blaen-Gynllunio a Chadwraeth, 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JY

E-bost: blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk | Ffôn: 01267 228818

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/03/2017

ar-lein am dani