• English
  • Hepgor gwe-lywio

Adfywio Cymunedol

Mae'r Uned Adfywio Cymunedol yn cefnogi cymunedau lleol i ddatblygu prosiectau a all leddfu tlodi a gwella ansawdd bywyd. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau allweddol ac aelodau'r gymuned i wella gwasanaethau presennol a datblygu rhai newydd. Mae agweddau allweddol  ein gwaith yn cynnwys:

  • Gwybodaeth Ariannu a chymorth datblygu i grwpiau cymunedol a mudiadau trydydd sector gan gynnwys cymorth gyda throsglwyddo asedau cymunedol.
  • Cynhwysiant Digidol.
  • Gweinyddu Grantiau (ar gyfer Cronfa'r Degwm a Chronfa Fferm Wynt Mynydd y Betws)
  • Darparu a datblygu prosiectau a ariannwyd yn allanol drwy Ewrop, gan gynnwys y Cynllun Datblygu Gwledig sy'n cefnogi twf a swyddi ar gyfer ein cymunedau.
  • Gweithio gydag adrannau a COMPACT awdurdod lleol i nodi cyfleoedd ar gyfer darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y trydydd sector.

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/08/2016

ar-lein am dani