• English
  • Hepgor gwe-lywio

Biwro Cymunedol

A ydych yn elusen, grŵp gwirfoddol neu fenter gymdeithasol sydd angen help , neu oes gennych chi syniad, ond nid yn gwybod sut i symud yn ei flaen? Yn chwilio am gyllid i wireddu eich prosiect?

Mae'r Biwro Cymunedol yn `Siop Stop Cyntaf 'lle gall grwpiau ac unigolion ffonio un rhif, ac o hynny cael eu cyfeirio at y darparwr perthnasol, boed hynny wrth aelod o dîm y Biwro Cymunedol neu un o’n partneriaid. Gall ein swyddog cynghori ar ffynonellau posibl o gyllid grant a grwpiau cymorth cymunedol i rwydweithio a chael profiad o enghreifftiau eraill o arfer gorau.

Bydd y Biwro Cymunedol yn helpu mentrau cymdeithasol cymunedol, grwpiau gwirfoddol ac elusennol yn Sir Gaerfyrddin i gael cymorth, cyngor a gwybodaeth am grantiau yn gyflym, a bydd yn ymateb i'ch anghenion unigol ac yn helpu i gyrraedd eich nod yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyflym.

Dod o hyd i arian, mae gennym hyd i wybodaeth ddiweddaraf am raglenni ariannol, gyda gwybodaeth am y rhan fwyaf o grantiau, ac yn medru eich helpu i adnabod y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich prosiect. Mae gennym hefyd gysylltiadau ardderchog gyda Chanolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru ar gyfer materion ariannu Ewropeaidd.

Main News Thumbnail

A wyddech chi?

Blwyddyn diwethaf (2016/17), fe wnaeth y Biwro Cymunedol gefnogi a chreu 24 o gwasanaethau newydd; 36 o swyddi a grewyd; 50 o swyddi a ddiogelwyd; 64 o unigolion i gael gwaith; 1470 o unigolion mewn i hyfforddiant ac addysg.

Fe wnaethom ni ddelio â 1504 o ymholidau cymunedol, a sicrhau £10,010,875.00 arian cymunedol ar gyfer y sir.


News Thumbnail

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth neu cymorth cysylltwch â ni ar 01269 590216 neu e-bostiwch biwrocymunedol@sirgar.gov.uk.

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/07/2017

ar-lein am dani