• English
  • Hepgor gwe-lywio

Grantiau a chyllid

Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Mynydd y Betws

Mae arian ar gael mewn wardiau penodol yn Sir Gaerfyrddin I brosiectau cymunedol newydd ac arloesol sy’n ymdrin a’r themau canlynol:

  • Adloniant
  • Addysg
  • Iechyd
  • Yr Amgylchedd
  • Cynaliadwyedd/Effeithlonrwydd Ynni
  • Diwylliant

Y Grant sydd ar gael:

  • Haen 1 - £500-£5,000 Grant hyd at 90%
  • Haen 2 - £5,001 - £15,000 Grant hyd at 80%

Bydd Cronfa Budd Fferm Wynt Cymunedol Mynydd y Betws ar agor i dderbyn ceisiadau a 1 Ebrill 2017. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 28 Ebrill 2017.

Cysylltwch â'r Biwro Cymunedol ar 01269 590216 neu, fel arall e-bost at Biwrocymunedol@sirgar.gov.uk i gofrestru eich prosiect a gwneud cais am ffurflen gais

Lawrlwytho

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/03/2017

ar-lein am dani