• English
  • Hepgor gwe-lywio

Creu Gardd Hardd

Mae Creu Gardd Hardd yn brosiect partneriaeth sy'n eich helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau. Gallwn ni eich helpu chi i wella eich ardal drwy gynnig cymorth, offer a chyngor arbenigol ynghylch:

  • codi sbwriel
  • gwaredu sbwriel sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon
  • gwaredu graffiti
  • paentio a chymoni cyffredinol
  • strimio a chwynnu
  • sicrhau bod y lle'n addas ar gyfer bywyd gwyllt

Gallwch wirfoddoli fel unigolyn neu fel grŵp a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch – chi sy'n dewis!  Hefyd gallwch ennill credydau amser am wirfoddoli.

Rydym yn gweithio i gefnogi gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, elusennau cofrestredig a sefydliadau nid er elw i lanhau llecynnau o dir cyhoeddus.  

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad glanhau nesaf ... 

Dyddiad Amser Lleoliad Grŵp Gwirfoddolwyr Ardal/Ward Gweithgaredd
05/12/2017 10am - 12 canol dydd Prif Faes Parcio Traeth Llansteffan Grŵp Gofal Arfordirol Llansteffan Llansteffan Glanhau traeth a llwybrau troed Llansteffan
06/12/2017 10am - 12 canol dydd Maes y Gors, Heol yr Orsaf, Ty-isa - maes parcio
'5T's'
Y Cynghorydd L Roberts a Gwirfoddolwyr Ty-isa Codi sbwriel a gwastraff anghyfreithlon o'r mannau gwaethaf am sbwriel gan gynnwys llecynnau glas
11/12/2017 10am - 12 canol dydd Maes Parcio ger Trefnwyr Angladdau Thomas Morgan oddi
ar Stryd Andrew
Codwyr Sbwriel Wales Wildlife Watch Lliedi Glanhau'r llwybrau troed ar lan yr afon a'r mannau gwaethaf am sbwriel yn lleol
12/12/2017 10am - 12 canol dydd Maes parcio'r Maes Chwarae Amlddefnydd ar bwys Clwb Rygbi Porth Tywyn Casglwyr a Chodwyr Porth Tywyn Porth Tywyn Glanhau llecynnau glas a llwybrau troed, codi sbwriel anghyfreithlon o'r lôn gefn
19/12/2017 10am - 12 canol dydd Maes Parcio Mynwent y Tymbl Uchaf Cadw'r Tymbl yn Daclus Llannon Glanhau'r mannau gwaethaf am sbwriel gan gynnwys llwybrau troed a llecynnau glas
Main News Thumbnail

Mwy o bartneriaid i Greu Gardd Hardd

Mae dau sefydliad arall wedi ymuno ag ymgyrch Creu Gardd Hardd er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Cynghorau Tref Rhydaman a Chaerfyrddin yw'r partneriaid diweddaraf i ymuno â'r prosiect sydd â'r nod o helpu i ddarparu amgylchedd iach, glân a diogel.

Mae sefydliadau eraill yn cynnwys Cadwch Gymru'n Daclus, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli, Credydau Amser Spice a Safon Tai Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch mwy ar ein hystafell Newyddion


News Thumbnail

Gall Brian Mogford, ein Cydgysylltydd Creu Gardd Hardd, eich helpu chi.  I gysylltu â Brian e-bostiwch: creugarddhardd@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 07887 932066.  

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/12/2017

ar-lein am dani