• English
  • Hepgor gwe-lywio

Creu Gardd Hardd

Mae Creu Gardd Hardd yn brosiect partneriaeth sy'n eich helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymunedau. Gallwn ni eich helpu chi i wella eich ardal drwy gynnig cymorth, offer a chyngor arbenigol ynghylch:

  • codi sbwriel
  • gwaredu sbwriel sy'n cael ei dipio'n anghyfreithlon
  • gwaredu graffiti
  • paentio a chymoni cyffredinol
  • strimio a chwynnu
  • sicrhau bod y lle'n addas ar gyfer bywyd gwyllt

Gallwch wirfoddoli fel unigolyn neu fel grŵp a gallwch wneud cyn lleied neu gymaint ag y dymunwch – chi sy'n dewis!  Hefyd gallwch ennill credydau amser am wirfoddoli.

Rydym yn gweithio i gefnogi gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol, elusennau cofrestredig a sefydliadau nid er elw i lanhau llecynnau o dir cyhoeddus.  

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad glanhau nesaf ...

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Grŵp Gwirfoddolwyr

Ardal/Ward

Gweithgaredd

11/10/2017

10am - 12 canol dydd

Prif Faes Parcio Pontyberem oddi ar Heol Coalbrook

Grŵp Amgylcheddol Pontyberem

Pontyberem

Sesiwn lanhau Pontyberem gyda Grŵp Amgylcheddol Pontyberem a Chadwch Gymru'n Daclus

13/10/2017

10am - 12 canol dydd

Maes Parcio'r Safle Casglu nesaf at y rheilffordd, y tu ôl i Dafarn Neptune

Wales Wildlife Watch a Chodwyr Sbwriel

Porth Tywyn

Glanhau'r mannau gwaethaf am sbwriel gan gynnwys llwybrau troed a mannau gwyrdd

16/10/2017

10am - 12 canol dydd

Cwrdd yn y maes parcio ger Ffordd Brynymor, Porth Tywyn

Wales Wildlife Watch a Chodwyr Sbwriel

Porth Tywyn

Codi sbwriel ger llwybr beicio'r gamlas ym Mhorth Tywyn

17/10/2017

10am - 12 canol dydd

Maes Parcio Parc Gwledig y Mynydd Mawr

Cadw'r Tymbl yn Daclus

Llannon

Codi sbwriel o'r llwybrau troed a'r mannau gwyrdd

20/10/2017

10am - 12 canol dydd

Cwrdd ym maes parcio Lidl, Y Morfa

Y Cynghorydd L Roberts a gwirfoddolwyr

Glanymôr

Glanhau'r mannau gwaethaf am sbwriel gan gynnwys mannau gwyrdd

30/10/2017

10am - 12 canol dydd

Maes Parcio Coetir Porth Tywyn

Wales Wildlife Watch a Chodwyr Sbwriel

Porth Tywyn

Glanhau'r mannau gwaethaf am sbwriel gan gynnwys llwybrau troed a mannau gwyrdd

31/10/2017

10am - 12 canol dydd

Prif faes parcio ystad tai Banc y Ddraenen, Capel Hendre

Trigolion Banc y Ddraenen

Llandybïe

Glanhau Banc y Ddraenen - trigolion lleol

13/11/2017

10am - 12 canol dydd

Maes Parcio Cefn Sidan

Wales Wildlife Watch a Chodwyr Sbwriel

Pen-bre

Codi sbwriel - Twyni Pen-bre

Main News Thumbnail

Mwy o bartneriaid i Greu Gardd Hardd

Mae dau sefydliad arall wedi ymuno ag ymgyrch Creu Gardd Hardd er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Cynghorau Tref Rhydaman a Chaerfyrddin yw'r partneriaid diweddaraf i ymuno â'r prosiect sydd â'r nod o helpu i ddarparu amgylchedd iach, glân a diogel.

Mae sefydliadau eraill yn cynnwys Cadwch Gymru'n Daclus, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli, Credydau Amser Spice a Safon Tai Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch mwy ar ein hystafell Newyddion


News Thumbnail

Gall Brian Mogford, ein Cydgysylltydd Creu Gardd Hardd, eich helpu chi.  I gysylltu â Brian e-bostiwch: creugarddhardd@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 07887 932066.  

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/10/2017

ar-lein am dani