• English
  • Hepgor gwe-lywio

Benthycwch fonitor ynni

Monitor Ynni A wyddech chi eich bod yn gallu benthyca monitor ynni AM DDIM? Gallwch ddefnyddio'r teclyn hwn yn eich cartref er mwyn helpu i arbed ynni ac i leihau eich biliau.

Mae'r teclynnau hyn ar gael yn unrhyw un o'r llyfrgelloedd yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys y pum llyfrgell deithiol. Gallwch fenthyca'r uned am bythefnos. Mae'r uned yn rhwydd i'w defnyddio, a bydd llyfryn cyfarwyddiadau yn dod gyda hi.

Prydain, o blith gwledydd Ewrop, yw'r waethaf am wastraffu ynni. Mae gan bobl Prydain arferion gwael megis gadael cyfarpar ynghynn ond yn segur ('standby') ac mae hyn yn costio mwy nag £11 biliwn y flwyddyn.

Ar gyfartaledd mae aelwydydd Prydain yn gwario tua £1,300 y flwyddyn ar ynni. Gallai gadael PlayStation 3 ynghynn ond heb ei ddefnyddio (“idle mode”) ychwanegu £164 y flwyddyn at eich bil trydan!

Bydd yr uned arddangos yn dangos ichi faint o drydan rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani