• English
  • Hepgor gwe-lywio

Masnach Deg

Fairtrade_cy

Mae'n swyddogol – mae Sir Gaerfyrddin wedi ennill statws Masnach Deg dair blynedd yn olynol.

Mae'r sir wedi cael cydnabyddiaeth am ei chefnogaeth barhaus o ran hyrwyddo'r nwyddau Masnach Deg sydd ar gael, ynghyd â'r defnydd ohonynt. Bellach mae nifer fawr o siopau lleol, caffis, a bwytai, gan gynnwys Tesco, Morrisons, Asda, Marks and Spencer, a Lidl yn gwerthu nwyddau Masnach Deg. Am bythefnos bob blwyddyn mae cymunedau ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig yn dathlu Pythefnos Masnach Deg er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o nwyddau a'r gwerthiant ohonynt.

Diben Masnach Deg yw sicrhau bod ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol ar eu hennill yn sgil gwell prisiau, amodau gwaith boddhaol, cynaliadwyedd lleol, a thelerau masnachu teg. Trwy osod rheidrwydd ar gwmnïau i dalu prisiau cynaliadwy, mae Masnach Deg yn mynd i'r afael â'r annhegwch sydd ynghlwm wrth fasnachu confensiynol, sydd gan amlaf wedi gwahaniaethu yn erbyn y cynhyrchwyr tlotaf a gwannaf yn y gorffennol. Mae Masnach Deg yn galluogi'r cynhyrchwyr hynny i wella eu sefyllfa ac i gael rhagor o reolaeth dros eu bywydau.

Ystyr Masnach Deg yw creu cyfleoedd i gynhyrchwyr yn y byd sy'n datblygu gael pris teg am eu nwyddau ac i weithio'u ffordd allan o dlodi. Mae'n gyfle iddynt wella eu bywydau a bywydau eu teuluoedd, ac mae mor syml â'r dewisiadau fyddwch chi'n eu gwneud wrth siopa bob wythnos.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Cymru Masnach Deg.

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani