• English
 • Hepgor gwe-lywio

Rhestr wirio ar gyfer pecyn argyfwng

Pa un a oes rhaid ichi aros y tu mewn neu fynd allan, bydd creu pecyn argyfwng bach yn eich helpu i ddod drwy’r argyfwng. Dylech ei gadw mewn lle diogel yn eich cartref, lle gallwch ei gyrraedd yn hawdd. Dylech gadw eich pecyn mewn bag sy’n gwrthsefyll dŵr, a’r deg peth pwysicaf i’w cynnwys yw: 

 • Cynllun argyfwng eich cartref, gan gynnwys rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng 
 • Tortsh batris gyda batris sbâr, neu dortsh weindio 
 • Pecyn cymorth cyntaf 
 • Dogfennau pwysig fel tystysgrifau geni a pholisïau yswiriant 
 • Dŵr potel a bwyd sy’n barod i’w fwyta na fydd yn troi. Paciwch agorwr tuniau os oes angen. 
 • Allweddi sbâr eich cartref a’ch car 
 • Sbectol neu lensys cyffwrdd sbâr 
 • Nwyddau ymolchi a manylion am feddyginiaethau pwysig 
 • Pensel a phapur, cyllell boced, chwiban 
 • Cyflenwadau anifeiliaid anwes 

Os oes rhaid ichi adael eich cartref, a bod amser i’w casglu’n ddiogel, dylech hefyd feddwl am fynd â’r canlynol: 

 • Meddyginiaethau hanfodol 
 • Ffôn symudol a gwefrydd 
 • Arian parod a chardiau credyd 
 • Dillad sbâr a blancedi 
 • Gemau, llyfrau, tegan arbennig plentyn 
 • Anifeiliaid anwes 

Os yw’r argyfwng yn golygu nad yw’n ddiogel mynd allan, y cyngor fel arfer yw:

MYND I MEWN (mynd y tu mewn a chau’r holl ffenestri a drysau), 
AROS I MEWN (aros y tu mewn),
TIWNIO I MEWN (i’r orsaf radio leol, y teledu neu’r rhyngrwyd, lle bydd gwybodaeth i’r cyhoedd a chyngor gan yr ymatebwyr brys yn cael ei darlledu).

I gael rhagor o gyngor ynghylch bod yn barod ar gyfer argyfyngau, gweler wefan Cymru Gydnerth.

Mewn Argyfwng (In Case of Emergency - ICE)

Mae storio cyswllt ICE (mewn argyfwng) ar eich ffôn symudol neu yn eich waled yn syniad gwych. 

Gallwch un ai: 

 • Storio'r gair ICE yn llyfr cyfeiriadau eich ffôn symudol gan nodi rhifau ffôn eich cysylltiadau mewn argyfwng nesaf ato. Yn ogystal, mae apiau ICE am ddim ar gael ar gyfer eich ffôn symudol; neu 
 • Ysgrifennu ICE ar ddarn o gardbord gyda manylion eich cysylltiadau mewn argyfwng arno a'i gario yn eich waled neu'ch pwrs. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/05/2016

ar-lein am dani