• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rhoi gwybod am broblem neu achos o lifogydd

Os gallwch ganfod o ble y daw’r llifogydd, cysylltwch â’r sefydliad perthnasol yn y rhestr isod:

Ffynhonnell Sefydliad Manylion cyswllt
Prif afon Cyfoeth Naturiol Cymru Ffoniwch 03000 65 3000 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru
Y llanw neu’r môr Cyfoeth Naturiol Cymru Ffoniwch 03000 65 3000 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru
Cwrs dŵr arferol
(unrhyw gwrs dŵr nad yw wedi’i ddynodi’n brif afon ar fap y prif afonydd)
Cyngor Sir Caerfyrddin Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 01267 234567
Dŵr arwyneb
(dŵr nad yw mewn draen na chwrs dŵr sydd heb neu sy’n methu â llifo i’r ddaear)
Cyngor Sir Caerfyrddin Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 01267 234567
Dŵr daear
(dŵr yn y ddaear sy’n torri allan pan fo’r ddaear yn ddirlawn)
Cyngor Sir Caerfyrddin Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 01267 234567
Llifogydd ar briffordd
(dŵr ar y briffordd neu o’r briffordd)
Cyngor Sir Caerfyrddin Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 01267 234567
Llifogydd o garthffos
(llifogydd o’r garthfos fudr)
Dŵr Cymru Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 0800 052 0130
Y prif gyflenwad dŵr yn gollwng
(anodd gwahaniaethu rhwng hyn a dŵr daear, ond os oes llif cyson nad yw’n codi ac yn gostwng gyda’r glaw, gallai fod yn ddŵr sy’n gollwng o’r prif gyflenwad dŵr)
Dŵr Cymru Rhowch wybod ar-lein neu ffoniwch 0800 052 0130

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/03/2017

ar-lein am dani