• English
  • Hepgor gwe-lywio

Rhandiroedd

RhandiroeddMae dau safle rhandiroedd gan Gaerfyrddin, ‘Five Fields’, a gyrhaeddir o Riw'r Gofeb a Pharc Hinds, a gyrhaeddir o Stryd y Prior. 

Mae gan Lanelli randiroedd ar Heol y Coroni a Theras Sunninghill.

Rheolir rhandiroedd Caerfyrddin a Llanelli gan y Cynghorau Tref perthnasol. 

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/09/2016

ar-lein am dani