• English
  • Hepgor gwe-lywio

Genedigaethau, Marwolaethau, Phriodasau a Phartneriaethau Sifil

P’un a ydych yn chwilio am le gwych i gynnal priodas neu seremoni partneriaeth sifil neu p'un a oes arnoch angen cofrestru genedigaeth neu farwolaeth, mae ein Gwasanaeth Cofrestru Sifil yma i'ch helpu.

Gallwn roi gwybodaeth ichi am sut i briodi neu greu partneriaeth sifil, sut i gael copi o dystysgrif geni, tystysgrif priodas neu dystysgrif marwolaeth a sut i ddechrau ymchwilio i hanes eich teulu.

Mae angen apwyntiad ar gyfer pob cofrestriad.

Ble mae eich cofrestrydd agosaf?

ar-lein am dani