• English
  • Hepgor gwe-lywio

Ffioedd Seremonïau 2017/2018

Gall ffioedd gael eu newid heb rybudd.  Codir y ffi ar raddfa'r ffi gyfredol sy'n berthnasol ar ddyddiad y digwyddiad.

Mae angen blaendal, na fydd yn cael ei ad-dalu, ar gyfer pob archeb.

Seremonïau mewn Adeiladau a Gymeradwywyd

(gan gynnwys Neuadd y Dref, Llanelli)

Ffioedd
Dydd Llun – Dydd Gwener £316 + ffi tystysgrif o £4 = £320
Dydd Sadwrn £374 + ffi tystysgrif o £4 = £378
Dydd Sul a Gwyliau Banc £446 + ffi tystysgrif o £4 = £450
Seremoni personol a chwrdd a'r cofrestrydd o flaen llaw Wedi ei cynnwys
*Ffioedd y gofalwr Neuadd Y Dref, Llanelli - penwythnosau a gwlyliau banc £50.00 yn ychwanegol
Seremoniau mewn ystafelloedd Parc Myrddin – Yr Hen Ysgol Ffioedd
Hen Lyfrgell (25 o westeion pawb yn eistedd) £151 + ffi tystysgrif o £4 = £155
Ystafell Yr Hen Dderwen (30 o westeion pawb yn eistedd) £151 + ffi tystysgrif o £4 = £155
Ystafell Myrddin (55 o westeion, 40 yn eistedd) £191 + ffi tystysgrif o £4 = £195
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw Wedi ei cynnwys
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Llanelli (Neuadd y dref) Ffioedd
Ystafell fach (10 gwesteion pawb yn eistedd) £46 + ffi tystysgrif o £4 = £50
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
*Ffioedd y gofalwr Neuadd y Dref, Llanelli - penwythnosau a gwyliau banc £50.00 yn ychwanegol
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Caerfyrddin FFioedd
Swyddfa Gofrestru (10 o westeion pawb yn eistedd) £46 + £4 certificate fee = £50
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
Seremonïau Swyddfa Gofrestru, Rhydaman Ffioedd
Prif swyddfa (4 o westeion)   £46 + ffi tystysgrif o £4 = £50
Seremoni personol a chwrdd a’r cofrestrydd o flaen llaw £40.00 yn ychwanegol
Ffioedd eraill (Ffioedd Statudol)                  Ffioedd
Hysbysiad/Ardystiad priodas/partneriaeth sifil £35 y person
Presenoldeb Gofrestrydd mewn adeilad crefyddol £86 + ffi tystysgrif o £4 = £90
Partneriaeth Sifil trosiad i briodas (trosi sylfaenol yn unig) £45 + ffi tystysgrif o £4 = £49
Seremonïau eraill Ffioedd
Adnewyddu Addunedau fel yr uchod
Seremoniau Enwi fel yr uchod
Dathliad un digwyddiad ar dir preifat Rhoddir pris pan wneir cais
Dyluniad yn unol a'ch gofynion Rhoddir pris pan wneir cais
Seremonïau dinasyddiaeth preifat Ffioedd
Oedolyn (yn swyddfa’r Gwasanaeth Cofrestru) £80.00 bob oedolyn

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/04/2017

ar-lein am dani